دانلود و تماشای فیلم و سریال بدون سانسور

ژانر: بیوگرافی

ژانر بیوگرافی دربردارنده وقایع مهم زندگی افراد برجسته است.در این بخش از سایت فردیس فیلم، فیلم های مربوط به ژانر بیوگرافی قرار داده شده است.

7.2 /10
دانلود فیلم Till 2022 ، فیلم تیل
N/A /10
دانلود فیلم Dog Gone 2023 ، فیلم سگ گمشده
7.1 /10
دانلود فیلم The King of Laughter 2021 ، فیلم سلطان خنده
6.4 /10
دانلود فیلم A Man of Action 2022 ، فیلم مرد عمل
7.7 /10
دانلود فیلم Donnie Brasco 1997 ، فیلم دانی براسکو
7.6 /10
دانلود فیلم Just Mercy 2019 ، فیلم فقط رحمت
7.2 /10
دانلود فیلم Anthropoid 2016 ، فیلم انتروپوید
7.3 /10
دانلود فیلم The King 2019 ، فیلم پادشاه
7.4 /10
دانلود فیلم Darkest Hour 2017 ، فیلم تاریک ترین ساعت
7.2 /10
دانلود فیلم The Post 2017 ، فیلم پست